Leestoets A1 & A2

Wat is uw taalniveau in het Nederlands? A1 of A2? Doe de test!

Start direct de toets

Op deze website maakt u een taaltoets.

Deze toets meet uw taalniveau van het Nederlands*.

U krijgt na afloop van de toets uw taalniveau te zien:

  1. Uw taalniveau is onder het taalniveau A1
  2. Uw taalniveau is tussen niveau A1 en A2
  3. Uw taalniveau is bijna A2 (of hoger)

* Deze toets meet uw woordkennis, grammatica & leesvaardigheid. Deze toets meet niet uw luistervaardigheid, spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid.

This website offers a language test.

It measures your Dutch language level*.

After the test you will see the indicated level:

  1. Your language level is below A1
  2. Your language level is between A1 and A2
  3. Your language level is almost A2 or higher

* This test measures your vocabulary, grammar and reading skills. It does not measure your listening, speaking and writing skills.

Deze toets is ontwikkeld door Ad Appel Taaltrainingen.
Op de toets rust copyright © 2013-2021.

Succes!

Ad en Kirsten